نمایش 9 24 36

همزن دو کاره پارس خزر مدل هرفورد Herford

قیمت اصلی 2,900,000تومان بود.قیمت فعلی 2,799,000تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن حرفه ای میگل مدل GKM 600

4,410,000تومان4,490,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن گوسونیک مدل GSM-907

5,390,000تومان5,580,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن 2 کاره گوسونیک مدل GHM-834

2,698,000تومان2,880,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن ویداس مدل VIR-3885

قیمت اصلی 2,500,000تومان بود.قیمت فعلی 2,270,000تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن کاسه دار میگل مدل GMB 251

2,230,000تومان2,350,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن فیلیپس مدل HR3705

1,970,000تومان2,190,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن 7 لیتری گوسونیک مدل GSM-607

5,940,000تومان6,250,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن کاسه دار تولیپس مدل MX-A434 BS

قیمت اصلی 3,850,000تومان بود.قیمت فعلی 2,930,000تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن تکنو مدل Te-708

قیمت اصلی 6,250,000تومان بود.قیمت فعلی 5,499,000تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن کاسه دار گوسونیک مدل GHM-705

1,745,000تومان1,945,000تومان
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

همزن گوسونیک مدل GHM-839

قیمت اصلی 1,060,000تومان بود.قیمت فعلی 830,000تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند