پلوپز 4 نفره پارس خزر مدل RC-101 TYAN

890,000 تومان 835,000 تومان

چای ساز پارس خزر مدل دم آور گرم نوش

1,720,000 تومان 1,472,000 تومان

مخلوط کن نانیوا مدل NB 395

830,000 تومان 710,000 تومان

پنکه پارس خزر مدل 4010

995,000 تومان 935,000 تومان

همزن گوسونیک مدل GHM-819

650,000 تومان 590,000 تومان

آون توستر سایا مدل ولکان Vulcan-35

2,190,000 تومان 2,080,000 تومان

چرخ گوشت ناسا الکتریک مدل NS-313

3,290,000 تومان 2,870,000 تومان

چای ساز پارس خزر مدل گرم نوش دیجیتال

1,750,000 تومان 1,662,000 تومان

آسیاب پارس خزر مدل چیلی Chili

520,000 تومان 471,000 تومان

پنکه پارس خزر مدل شیبا FSR-SHIBA

1,590,000 تومان 1,465,000 تومان

پلوپز 2 نفره پارس خزر مدل RC-61 Tyan

865,000 تومان 815,000 تومان

پنکه پارس خزر مدل آدو FSR-ADO

1,280,000 تومان 1,175,000 تومان